SKUP ZBOŻA

OVOTEK prowadzi całoroczny skup zboża oraz nasion rzepaku.

OVOTEK Sp. z o.o. prowadzi całoroczny skup zboża oraz nasion rzepaku. Do skupowanych zbóż należą: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto i kukurydza. Zboża te muszą być czyste gatunkowo, a więc nie mogą zawierać domieszki innych zbóż. Klienci, którzy zdecydują się na sprzedaż swojego ziarna i nasion, w pierwszej kolejności powinni uzyskać oświadczenie zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia (WE) nr 183/2005 dotyczące higieny pasz. Mając takie oświadczenie klienci dostarczają swoje zboże i rzepak do firmy, gdzie pobierana jest przez wyszkolonych pracowników bezpłatna próba do badań. Badania przeprowadzane są w firmowym laboratorium, gdzie zboża i rzepak poddawane są ocenie organoleptycznej oraz fizykochemicznej. Dokładne wymagania jakościowe zamieszczone są w tabeli 1 i tabeli 2.

 

Wymagania jakościowe dla ziarna zbóż

Ziarno nie powinno posiadać zanieczyszczeń typu:

 • inne zboża
 • obce nasiona
 • ziarna uszkodzone
 • żywe lub martwe szkodniki
 • wilgotność 14,5% (dopuszcza się ziarno o wilgotności do 18%
 • z jak najszybszym przeznaczeniem do suszarni)
 • ziarno porośnięte 5% (tolerancja 8,5%)
 • sporysz 0,08%

Wymagania jakościowe dla nasion rzepaku

Ziarno nie powinno posiadać zanieczyszczeń typu:

 • inne zboża
 • obce nasiona
 • ziarna uszkodzone
 • żywe lub martwe szkodniki
 • wilgotność 9% (dopuszcza się ziarno o wilgotności do 10%
 • z jak najszybszym przeznaczeniem do suszarni)
 • zanieczyszczenia ogółem 2% (tolerancja 4,5%)

 

Numer kontaktowy: 00 48 691 052 869 / 00 48 663 750 412