Co robimy?

Specjalizujemy się w produkcji jaj, troszcząc się o nasze stada rodzicielskie i kury nioski.

Zdrowe jaja to takie, które nie zawierają żadnych szkodliwych lub toksycznych substancji, wolne od wszelkiego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych, m.in.: bakterii, które mogą spowodować rozwój szkodliwych infekcji. Unikamy takich okoliczności dzięki ścisłej kontroli stanu naszych niosek oraz jakości paszy, którą je karmimy. Nasza hodowla odbywa się zamkniętych halach, w systemie wolierowym – ściółkowym głównie. Jest to gwarancja separacji naszych stad od niebezpieczeństw – m.in. dzikich zwierząt, które mogą być nosicielami różnych chorób. Umożliwia także skuteczną kontrolę weterynaryjną i badanie stanu zdrowia ptaków.

Kury jedzą jedynie paszę podaną przez nas
wyspecjalizowany zespół zootechniczny. Pasze pochodzą
przynajmniej w 80% z polskich pól.

Chów sciółkowy jest metodą produkcji
zdrowych jaj, które nie zawierają szkodliwych
dla zdrowia substancji, w których nioski mają
komfortowe warunki chowu.