ZNAKOWANIE JAJ

Znając zasady znakowania jaj, wiesz co jesz!

Jaja przeznaczone do handlu detalicznego, a więc jaja klasy A, muszą być odpowiednio oznakowane. Zgodnie z§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) na skorupce musi znaleźć się kod producenta. Taki numer składa się z kodu systemu chowu, kodu państwa oraz weterynaryjnego numeru identyfikacyjny fermy.

Kod systemu chowu kur:

 • 0 – jaja z produkcji ekologicznej,
 • 1 – jaja z chowu na wolnym wybiegu,
 • 2 – jaja z chowu ściółkowego,
 • 3 – jaja z chowu klatkowego.

Kod państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
(np. PL), w którym zarejestrowana jest ferma.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny fermy składa się z 8 cyfr:

 • kod województwa (dwie cyfry),
 • kod powiatu (dwie cyfry),
 • kod zakresu działalności (dwie cyfry),
 • kod fermy w danym powiecie (dwie cyfry).

Opakowania jaj kurzych muszą posiadać na zewnętrznej powierzchni
dobrze widoczne i czytelne oznaczenia:

 • kod zakładu pakowania jaj,
 • klasa jakości (np. „klasa A”),
 • klasa wagowa (np. XL – bardzo duże),
 • data minimalnej trwałości,
 • zalecenie przechowywania jaj po zakupie w warunkach chłodniczych,
 • metoda chowu kur wyrażona słownie (np. „jaja z chowu klatkowego”).

Na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni opakowania powinno znajdować się objaśnienie znaczenia kodu producenta (tj. kodu umieszczonego na skorupie jaja).

Wyróżnia się następujące kategorie wagowe dla jaj klasy A:

 • XL – to jaja bardzo duże; o masie powyżej 73 g,
 • L – to jaja duże; o masie od 63 g do 73 g,
 • M – to jaja średnie; o masie od 53 g do 63 g,
 • S – to jaja małe; o masie poniżej 53 g.

Data minimalnej trwałości jaj do spożycia wynosi 28 dni.